Приручник за Заседна Дејства

Све информације о модовима, правилима и протоколима игре и чланства у заједници.
Пошаљи Одговор
Корисников грб
Френки

Капетан
Поруке: 2664
Придружен: 06 Мар 2018 00:51
Место: Врање

Приручник за Заседна Дејства

Порука од Френки » 22 Јун 2019 23:11
ЗАСЕДНА ДЕЈСТВА1) Појам и циљ


Заседе су специфична дејства која се изводе прикривене снаге из непосредне близине на правцу где се очеује наилазак противника. У погодном тренутку отвара се ватра из свих расположивих средстава и уништава противник. Постављају се са циљем да се противнику нанесу велики губици, зароби живи језик, техника или ратни материјал, а на тај начин се слаби морал, уноси несигурност и узнемирава противник.

Приликом извођења заседних дејстава треба се држати основних начела, тајности, изненађења, брзине и рационалности:
 • Ако се не може обезбедити потпуна тајност, од прикупљања података, до извођења, заседа може имати контра ефекат.
 • Изненађењем се онемогућава реаговање на заседу, изазива се паника и лакше уништава противник.
 • Заседе се изводе брзо, критични моменат је тренутак отварања ватре, а после њега брзина напуштања рејона дејстава.
 • Рационалним коришћењем људства и ресурса, са мањим уништавају се веће снаге противника.

2) ВрстеСходно терену, временским условима, јачини наших и противничких снага, као и расположивим ресурсима заседе могу бити бочне, челне, зачелне и комбиноване.


Бочна заседа је најчешћи облик заседе који се изводи. Могу је изводити јединице било које јачине, поставља се дуж комуникације којом се очекује противник, тако да заседа дејствује у бок противника. Може бити једнострана или двострана, с тим што се двострана избегава у већини случајева јер може доћи до пријатељске ватре.

Челна заседа се поставља испред руте којом се противник креће и служи да запречи и онемогући кретање или заустави противник за одређени временски период.

Зачелна насупрот челној, се поставља тако да отвори ватру на позадину противника, а затим се брзо повуче. Обично је изводе мање, снаге, борбене групе или одељења.

Комбинована заседа захтева већи број снага, најмање јачине вода, који се затим дели на 3 дела и затвара комуникацију челно и бочно двострано или челно, бочно једнострано и зачелно, тако да се противник који уђе у заседу нађе у потковици где га засипа велика ватра и елиминише.
3) ОрганизацијаЈедан од предуслова за успех заседе јесте брзина, па самим тим јединица мора бити добро организована, а појединци добро упућени у свој задатак. Ради лакшег и бржег функционисања, јединица која извршава заседу, дели се у групе и подгрупе:

 • Ватрена група - са задатком да уништи противника ватром из стрељачког наоружања, бацачима и ручним бомбама. Ова група је обично најбројнија и обухвата 2/3 јединице,а у њеном саставу су и минерска и претресна подгрупа.
  • Минерска подгрупа – поставља минско-експлозивна средства и дејствује истима у погодном тренутку.
  • Претресна подгрупа – одмах после обуставе ватре врши проверу ефекта, заплену докумената и материјала.
 • Групе за осигурање - у ове групе је расподељен остатак вода, а задатак им је извиђање, бочно и позадинско осигурање.
  • Групе за бочно осигурање и извиђање – се налазе на боковима бочне заседе са задатком да на време уоче надоалзећег противника. По потреби елиминишу претходнице или појачања. Групе за бочно обезбеђење се позиционирају испред и иза саме заседе, уз руту кретања противника. Приликом извлачења заседе до зборног места, бочне групе се последње повлаче. У случају извођења челних и зачелних заседа, бочно осигурање се не поставља.
  • Група за позадинско осигурање – се налази иза ватрене групе и обезбеђује зборно место, које током извлачења напушта последња. По потреби може да реагује и појача ватрену или друге групе за осигурање. У случају челних и зачелних заседа, обавезно је позадинско осигурање.

Такође свака јединица у заседи мора да има руту доласка, руту извлачења, зборно место и зону уништења:

 • Рута доласка - је пут којим јединица долази до зборног места.
 • Рута извлачења – је рута евакуације јединице и обавезно је различита од руте доласка.
 • Зборно место – је сигурна позиција у позадини заседе, на малој удаљености. Јединица користи ову локацију за одмор и прегруписање.
 • Зона уништења - је орјентир заседе, у чијем рејону се уништава противник.
4) Извођење
Сходно ситуацији на терену, броју људства и расположивом времену заседе могу изводити јединице јачине борбене групе, одељења, водови, итд. Заседе се према унапред добијеним информацијама постављају у рејону где је најављен пролазак непријатељских снага, а то обично могу бити:
 • Стаза кретања, које непријатељ редовно користи.
 • Извори водоснабдијевања, посебно у сушној сезони и на врућим подручјима.
 • Начини приступа насељима и путевима између насеља која нису под контролом наших трупа
 • Путеви ка насељима и важним комуникацијама.
 • Путеви до подручја концентрације непријатељских снага, поготово ка рејонима који су свеже заузети.
Најидеалнија места на којима се могу поставити заседе су:
 • Велике кривине,са спољне стране.
 • Планинске стазе, пролази, уске долине, гудуре и клисуре.
 • Оштећени путеви, мостови, тунели, надвожњаци, где колона мора успорити.
 • Шуме, пролази између мочвара, језера и других тешких терена.

Саме заседе могу бити импровизоване или планске. Импровизоване заседе се изводе када јединица на терену уочи прилику за дејство, а ограничена је временом да планира и изведе заседу. Планске се изводе благовремено, односно јединица која ће изводити дејства је упућена са планом и довољно времена да постави и са максималном ефективношћу изврши дејство.Одељењске заседе:Одељење може изводити бочне, чеоне и зачелне заседе, али због ограничења у броју људства не може комбиноване. Само извођење се ради по корацима:Импровизовано:
 • Уочава се мета, КО зауставља кретање одељења и прави план.
 • КО одређује заседно место, зону уништења и зборно место, као и сигнал за отварање и прекид ватре.
 • КО распоређује одељење и у колико време дозвољава проверава распоред и позиције људи .
 • Одељење на договорени знак дејствује и уништава противника, проверава ефекат, а потом КО наређује извлачење до зборног места.
 • На зборном месту се врши консолидација и попуна, а затим извлачење.


Плански:
 • Одељење се пре поласка на задатак организује и припрема за заседу. Расформирају се БГ и формирају нове по принципу:
  • КО, ПМ, ППМ и ВБГ ватрену групу.
  • ВБГ и ППМ, ће радити посао минерске и претресне групе.
  • ОС и два стрелаца чине бочно обезбеђење, и упућују се сами на бочне положаје, не даље од 100-150м од остатка одељења, с тим што ће на положају из ког се очекује противник бити 2 војника. КО их може послати и заједно на исти положај ако је сигуран да противник долази из само једног правца.
  • Групу за позадинско обезбеђење чини један стрелац и он сам остаје на зборном месту.
  • Извлаче се по редоследу, претресна, ватрена, обезбеђење.
 • Одељење долази до унапред одређеног зборног места и поставља кружну одбрану.
 • КО са својим ВБГ и групом за бочно обезбеђње одлазе до планираног заседног места и врши извиђање терена.
 • КО уочава погодно место за зону уништења, а потом упућује бочно осигурање на положаје.
 • КО потом одлази по остатак јединице, а затим распоређује своје људе у складу са тим.
 • Војници уређују и маскирају своје положаје до времена извршења.
 • На договорени знак, када противник уђе у зону униптења, дејствује се истовремено, први оквир рафалном паљбом. На знак за прекид ватре, иста се обуставља.
 • По обустави ватре, претресна подгрупа по аутоматизму проверава да ли има преживелих и скупља плен,а затим креће на зборно место, што даље следи остатак ватрене групе, а потом и бочно осигурање.
 • Групе се за кратко консолидују на зборном месту, а потом настављају са извлачењем.
Водовске заседе:Вод као већа је способан за извођење свих врста заседи и у свим облицима, а само извршавање иде следећим током:Импровизовано:

 • Уочава се мета, КВ зауставља кретање вода и прави план.
 • КО одређује заседно место и зборно место, као и сигнал за отварање и прекид ватре .
 • КВ распоређује вод и у колико време дозвољава проверава распоред и позиције људи, одређује подгрупу (најпрактичније одељење) за претрес.
 • Вод на договорени знак дејствује и уништава противника, проверава ефекат дејства, а потом се извлачи до зборног места.
 • На зборном месту се врши консолидација и попуна, а затим извлачење.
Плански:

 • Вод се пре поласка на задатак организује и припрема за заседу. У случају да се ангажује цео вод 3хСО, МО и КВ, расподела група се врши на следећи начин:
  • 1.стрељачко одељење се придружује ватреној групи, а једну своју БГ претвара у подгрупу за минирање.
  • 2.стрељачко одељење освоје БГ преводи у групе за бочно осигурање. Ако КВ сматра да му је потребна само једна, остатак иде у ватрену.
  • 3.стрељачко одељење са једном БГ формира позадинско осигурање, а другу даје у подгрупу за претрес, која се при повлачењу придружује позадинском осигурању.
  • Митраљеско одељење се придружује ватреној групи.
  • Команда вода је у ватреној групи, али остаје мало иза прве линије како би КВ могао да командује и координише.
 • Вод долази до унапред одређеног зборног места и поставља кружну одбрану.
 • Заменик КВ остаје на зборном месту, док КВ, сви КО и вође бочног осигурања иду у извиђање.
 • КВ уочава погодна места за зону уништења и извиђање, а потом упућује групу за бочно осигурање на своје позиције.
 • КВ потом позива ватрену групу и изаје упутства за распоред, ако време дозвољава лично проверава митраљеске положаје и минирање.
 • По уласку противника у зону уништења, на договорени знак, одељење дејствује истовремено из свега расположивог и уништава противника. Проверава ефекат, а потом се повлачи на зборно место где држи одбрану.
 • Извлачење се врши по редоследу подгрупа за претрес, ватрену група, бочно обезбеђење.
 • По консолидовању одељења на зборном месту КВ командује извлачење, а заседне групе се расформирају.
Додатна појашњења:


 • Најбитније оружје у заседи су пушкомитраљези и РРБ-ови па се исти позиционирају на боковима заседе, како би могли да дејствују по читавој по челу/зачељу и средини колоне.

 • Ако се заседа поставља за пешадију, користе се МРУД-ови, усмерени од заседе ка противнику. Постављају се 10 метара од пута како би се гелери довољно распршили. Ако су на располагању и потезне мине, исте се постављају преко пута, ако бегунци крену у том смеру.
 • Дисциплина тишине у заседи мора бити на највишем нивоу, противник можда шаље извиђачке претходнице које претресају пут и околину, а откривање јединице може бити кобно.
 • Током ноћних заседа не користе се осветљавајуће ракете и обележавајућа муниција, јер иста може компромитовати наше положаје и омогућити дејство непријатељске артиљерије и авијације по нама. Такође се не препоручује претрес, због могућности да преживели противник отвори ватру, а затим створи конфузију при чему може доћи до пријатељске ватре.
 • Преферира се употреба даљински управљаних минских средстава, како би се иста активирала у правом тренутку и избегле ситуације да то учини противничка извидница.
 • Приликом отварања ватре прво се уништавају возила на челу и зачељу колоне, како би се онемогућио бег противника.
 • Руте доласка и одласка су увек различите, како би се смањио ризик од праћења.
 • Приликом извлачења КВ или КО може наредити постављање нових заседа како би се елиминисала евентуална потера.
Све што бива и што може бити,
мени ништа није непознато,
што год дође ја сам му наредан.
Пошаљи Одговор